Nová molekulární klasifikace nádorů endometria

  • prof.Michal
  • 6. května 2021

Molekulární klasifikace nádorů endometria není ve světě až tak nová, její počátky hromadného používání v USA a v Kanadě se datují kolem roku 2016.

Tato klasifikace vstoupila ve známost poté, co byla v roce 2013 publikována důležitá práce, která poprvé uveřejnila atlas genomu nádorů (viz příloha). Autoři této klasifikace si všimli, že geneticky adenokarcinomy endometria se dají rozdělit do 4 biologicky odlišných základních skupin, které se liší prognózou (viz příloha). Hned v následujících měsících vyšlo najevo, že tyto 4 skupiny jsou geneticky zcela odlišné, reagují jinak na léčbu. Například 2. skupina nádorů (Hypermutovaný typ adenokarcinomu) velmi dobře zabírá na imunoterapii, a tato terapie u této skupiny velice brzy obdržela FDA souhlas. Co je však nejdůležitější, 1. skupina nádorů (Ultramutovaný typ adenokarcinomu), charakteristická mutací v genu POLE má excelentní prognozu, ačkoliv se jedná o nejčastěji vysoce maligní nádory (grade 3). Ve většině sestav 10-leté přežívání v této skupině nádorů dosahuje 99%-100% i bez následného léčnení. Navíc tato skupina nádorů, která představuje 6-12% všech endometriálních nádorů (incidence je v závislosti na typu detekce POLE mutace - viz příloha) nereaguje na cytostatickou léčbu a na ozařování. Bez možnosti detekce této POLE ultramutované skupiny vysoce maligních nádorů endometria dochází k jejich nesmyslnému nadléčení adjuvantní terapií. Je zcela patrné, že žádná informovaná pacientka s nádorem endometria se nebude chtít do budoucna zříci možnosti klasifikování svého nádoru dle této klasifikace, aby mohla při nálezu této POLE mutace uniknout nesmyslnému ozařování a chemoterapii (až 12% pacientek). Dle mých informací, v USA již dochází k prvním soudním procesům u těchto nadléčených pacientek majících nádor s POLE mutací. Pro systém zdravotního pojištění by navíc mohly vzniknout veliké finanční úspory.

Tato klasifikace má již teď zcela zásadní vliv na změnu léčby, a krátkou práci, která shrnuje dosavadní trendy v léčení přikládám v příloze.

Tato klasifikace se dále velmi rychle vyvíjí, a je zřejmé, že hlavně 3. a 4. skupina (viz příloha) se bude dále rozpadat na další podskupiny s přímou návazností na typ léčby.

Ve spolupráci s plzeňskou Gynekologicko-porodnickou klinikou a onkologií v Plzni již přes půl roku tuto klasifikaci a následné léčení uplatňujeme. Máme již diagnostikované četné pacientky s POLE mutacemi s vysoce maligními nádory (Grade 3), které na rozdíl od zbytku Česka nemusely podstupovat mutilující adjuvantní terapii. Veškeré genetické vyšetření se provádí z tkáně fixované v parafinu, takže zájemci/zájemkyně mohou svoje případy posílat do naší laboratoře. Protože POLE mutace vyšetřujeme v naší laboratoři NGS sekvenací, tato metoda trvá asi 14 dní.

V příštích příspěvcích popíšeme podrobně některá úskalí diagnostiky této klasifikace a nejčerstvější novinky.

Přílohy