Spolupracující pracoviště

Úzká mezioborová spolupráce

Gyn

Gynekologie, chirurgie

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni

web
Onko

Onkologie

Onkologicko-radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice v Plzni

web
MG

Molekulární genetika

Bioptická laboratoř s.r.o.

web