Blog

1. skupina ultramutovaných endometriálních adenokarcinomů

Absolutně nejdůležitější je první skupina těchto nádorů ultramutovaná, vykazující mutace v genu POLE, jelikož se v ní definují nádory, které mají excelentní prognózu a to i navzdory tomu, že se většinou jedná morfologicky o vysoce maligní adenokarcinomy (Grade 3).

Video o molekulární klasifikací endometriálních adenokarcinomů

Dovoluji si přiložit naše nové video o molekulární klasifikací endometriálních adenokarcinomů, které bylo natočeno ve spolupráci s plzeňskou gynekologicko-porodnickou klinikou. Toto video je pro laickou veřejnost, a proto jsme nezabíhali do odborných detailů.

Nová molekulární klasifikace nádorů endometria

Molekulární klasifikace nádorů endometria není ve světě až tak nová, její počátky hromadného používání v USA a v Kanadě se datují kolem roku 2016.

Inovace v Bioptické laboratoři s.r.o.

V roce 2021 projde naše laboratorní část mnoha inovacemi. Již jsme zakoupili největší existující sekvenátor na genetickou NGS sekvenaci nádorů na světě...